Monthly Archives: February 2015

Trang trẻ thơ – Trung tâm nhạc cụ âm nhạc Emmanuel Piano

Học đàn piano

Là trang web chuyên về các dịch vụ mua bán đàn piano và các loại nhạc cụ, kèm theo dạy các loại đàn và nhạc cụ. Nhưng emmanuelpiano.com vẫn muốn ưu tiên dành một phân trang đặc biệt chuyên đề về các vấn đề của trẻ thơ được gọi là trang trẻ thơ. Trong phân […]

Học đàn piano, học nhạc tại trung tâm nhạc cụ âm nhạc Emmanuel Piano

Để định hướng năng khiếu ngay từ ban đầu không những cho các cháu thanh thiếu niên, nhiều gia đình đã mạnh dạn đăng ký cho cả các cháu lứa tuổi thiếu nhi đến học đàn Piano và học một số loại nhạc cụ tại trung tâm nhạc cụ và âm nhạc Emmanuel Piano, tùy […]

Những lớp học đàn piano đầu tiên tại trung tâm nhạc cụ âm nhạc Emmanuel Piano Hà Nội

Ngay sau khi ổn định được về phần bố trí không gian. Những lớp học đàn piano đầu tiên đã được mở tại trung tâm nhạc cụ và âm nhạc Emmanuel Piano. Rất nhiều gia đình đã đưa con em mình đến đăng ký các lớp học nhạc tại trung tâm. Cho đến thời điểm […]